Table 5: Major constituents of P. virgatus methanol extract revealed via GC-MS analysis.

PeakR.TCompoundMolecular
formula
Molecular weightArea%

116.508Benzenedicarboxylic acid
(synonym: phthalic acid)
C12H14O42227.1
217.0052,4,5-Trimethoxy propenyl benzene
(synonym: asarone)
C12H16O320827
318.508Tridecyl ester
(synonym: acrylic acid)
C16H30O22548.77
422.643Hexadecanoic acid
(synonym: palmitic acid)
C17H34O227013.36
526.5579,12-Octadecadienoic acid
(synonym: linoleic acid)
C19H34O229416.91
626.79811-Octadecenoic acidC19H34O329422.29
727.5176-Octadecynoic acidC19H34O42944.56