Table of Contents Author Guidelines Submit a Manuscript
BioMed Research International
Volume 2014, Article ID 480425, 9 pages
http://dx.doi.org/10.1155/2014/480425
Research Article

Gender Inequalities in the Health of Immigrants and Workplace Discrimination in Czechia

Department of Social Geography and Regional Development, Faculty of Science, Charles University in Prague, Albertov 6, 128 43 Prague 2, Czech Republic

Received 26 February 2014; Accepted 15 June 2014; Published 3 July 2014

Academic Editor: Stephan Milosavljevic

Copyright © 2014 Dagmar Dzúrová and Dušan Drbohlav. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Linked References

 1. “2004 World survey on the role of women in development: Women and international migration,” United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Division for the Advancement of Women, New York, NY, USA, 2005, http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/documents/press-releases/WorldSurvey-Women&Migration.pdf.
 2. Sixty-First World Health Assembly, Resolutions and Decisions Annexes, WHO, Geneva, Switzerland, 2008, http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_REC1-en.pdf.
 3. S. S. Nielsen and A. Krasnik, “Poorer self-perceived health among migrants and ethnic minorities versus the majority population in Europe: a systematic review,” International Journal of Public Health, vol. 55, no. 5, pp. 357–371, 2010. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus
 4. B. Rechel, P. Mladovsky, D. Ingleby, J. P. Mackenbach, and M. McKee, “Migration and health in an increasingly diverse Europe,” The Lancet, vol. 381, no. 9873, pp. 1235–1245, 2013. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus
 5. S. Vertovec, “Super-diversity and its implications,” Ethnic and Racial Studies, vol. 30, no. 6, pp. 1024–1054, 2007. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus
 6. Gender, Health and Work, WHO, Geneva, Switzerland, 2004, http://www.who.int/gender/other_health/Gender,HealthandWorklast.pdf.
 7. A. A. Agudelo-Suárez, E. Ronda-Pérez, and F. G. Benavides, “Occupational health,” in Migration and Health in the European Union, B. Rechel, P. Mladovsky, W. Devillé, B. Rijks, R. Petrova-Benedict, and M. McKee, Eds., pp. 155–168, Open University Press, Maidenhead, UK, 2011. View at Google Scholar
 8. Migration and Health in European Union, Eurohealth, London School of Economics and Political Science, London, UK, 2010.
 9. J. Frykman, Ed., Discrimination—A Threat to Public Health; Final Report—Health and Discrimination Project, Swedish National Institute of Public Health, 2006, http://health-equity.pitt.edu/622/.
 10. WHO, Commission on Social Determinants of Health, WHO, Geneva, Switzerland, 2007, http://www.who.int/social_determinants/resources/csdh_media/csdh_interim_statement_07.pdf.
 11. C. Bonifazi, M. Okolski, J. Schoorl, and P. Simon, International Migration in Europe: New Trends and New Methods of Analysis, IMISCOE Research, Amsterdam University Press, Amsterdam, The Netherlands, 2008.
 12. Ch. Boswell and A. Geddes, Migration and Mobility in the European Union, Palgrave Macmillan, New York, NY, USA, 2011.
 13. M. Okolski, Ed., European Immigrations; Trends, Structures and Policy Implications, IMISCOE Research, Amsterdam University Press, Amsterdam, The Netherlands, 2012.
 14. D. Drbohlav, L. Medová, Z. Čermák, E. Jánská, D. Čermáková, and D. Dzúrová, Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme ?Sociologické nakladatelství (SLON), Praha, Czech Republic, 2010.
 15. Cizinci v České Republice/Foreigners in the Czech Republic 2013, Český statistický úřad, Praha, Czech Republic, 2013.
 16. D. Drbohlav and D. Dzúrová, “Where are they going?: Immigrant inclusion in the Czech Republic (A case study on Ukrainians, Vietnamese, and Armenians in Prague),” International Migration, vol. 45, no. 2, pp. 69–95, 2007. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus
 17. D. Čermáková and M. Nekoriak, “Ukrainian middleman system of labour organization in the Czech Republic,” Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 100, no. 1, pp. 33–34, 2009. View at Google Scholar
 18. D. Čermáková, S. Schovánková, and K. Fiedlerová, “Podnikání cizinců v Česku: vliv struktury příležitostí,” Geografie, vol. 116, no. 4, pp. 440–461, 2011. View at Google Scholar
 19. J. Vavrečková, H. Hnilicová, K. Dobiášová, and M. Gazdová, “Cizinci z třetích zemí z pohledu zdravotní péče,” Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha, Czech Republic, 2013.
 20. I. Brabcová, Vybrané sociální determinanty zdraví imigrantů ve zvolených lokalitách České republiky, [Disertační práce], Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně Sociální Fakulta, České Budějovice, Czech Republic, 2013.
 21. J. Vacková, Zdravotně sociální aspekty života imigrantů v České republice, Triton, Praha, Czech Republic, 2012.
 22. H. Pikhart, D. Drbohlav, and D. Dzurova, “The self-reported health of legal and illegal/irregular immigrants in the Czech Republic,” International Journal of Public Health, vol. 55, no. 5, pp. 401–411, 2010. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus
 23. N. Křečková-Tůmová, K. Dobiášová, L. Nesvadbová, P. Háva, and P. Šebek, “Potřeba a spotřeba zdravotní péče Ukrajinci žijícími dlouhodobě nebo trvale v ČR,” in Zdravotní Politika a Ekonomika, Kostelec nad Černými Lesy, pp. 81–161, 2003. View at Google Scholar
 24. M. Velemínský and V. Tóthová, “Health condition of immigrants in the Czech Republic,” Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation, vol. 4, no. 1-2, pp. 47–56, 2013. View at Google Scholar
 25. H. Hnilicová and K. Dobiášová, “Migranti a veřejné zdraví ve světle výzkumů,” in Přínos a Potenciál Vědeckého Výzkumu v Oblasti Migrace, pp. 75–84, Kolektivní Monografie MVČR, Praha, Czech Republic, 2010. View at Google Scholar
 26. H. Hnilicová and K. Dobiášová, “Migrants' health and access to health care in the Czech Republic,” Central Journal of Public Health, vol. 19, no. 3, pp. 134–138, 2011. View at Google Scholar
 27. P. Ezzeddine and H. Bludau, Eds., Gender and Family in Migration, Urban People/ Lidé města , vol. 15, no. 2, Thematic Issue, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha, Czech Republic, 2013.
 28. A. Szczepaniková, Constructing a refugee: the state, NGOs and gendered experiences of asylum in the Czech Republic [Ph.D. thesis], Department of Sociology, University of Warwick, Warwick, UK, 2008, http://www.academia.edu/483231/Constructing_a_Refugee_The_State_NGOs_and_Gendered_Experiences_of_Asylum_in_the_Czech_Republic.
 29. D. R. Williams and S. A. Mohammed, “Discrimination and racial disparities in health: evidence and needed research,” Journal of Behavioral Medicine, vol. 32, no. 1, pp. 20–47, 2009. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus
 30. A. A. Agudelo-Suárez, E. Ronda-Pérez, D. Gil-González et al., “The effect of perceived discrimination on the health of immigrant workers in Spain,” BMC Public Health, vol. 11, pp. 652–661, 2011. View at Google Scholar
 31. I. Jasinskaja-Lahti, K. Liebkind, and R. Perhoniemi, “Perceived discrimination and well-being: a victim study of different immigrant groups,” Journal of Community and Applied Social Psychology, vol. 16, no. 4, pp. 267–284, 2006. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus
 32. E. A. Pascoe and L. S. Richman, “Perceived discrimination and health: a meta-analytic review,” Psychological Bulletin, vol. 135, no. 4, pp. 531–554, 2009. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus
 33. D. Malmusi, C. Borrell, and J. Benach, “Migration-related health inequalities: Showing the complex interactions between gender, social class and place of origin,” Social Science and Medicine, vol. 71, no. 9, pp. 1610–1619, 2010. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus
 34. A. Llácer, M. V. Zunzunegui, J. Del Amo, L. Mazarrasa, and F. Bolůmar, “The contribution of a gender perspective to the understanding of migrants' health,” Journal of Epidemiology and Community Health, vol. 61, no. 2, pp. 4–10, 2007. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus
 35. M. J. Lynam, Marginalization of first generation immigrant women: an experience with implications for health [doctoral thesis], King’s College, London, UK, 2004.