Table 1: Parameters and coefficients of determination in simulating electron cloud model and Rayleigh distribution model.

CitiesElectron cloud modelRayleigh distribution model
𝑎 0 𝑅 2 𝜆 𝑅 2

Shenyang4.90.9690.03120.962
Suzhou7.70.9770.01300.982
Qinhuangdao6.20.9740.01960.979
Bengbu5.70.9650.02330.965
Yinchuan6.90.9600.01600.953
Wujiang5.10.9770.02830.970
Changshu4.60.9630.03430.958
Suzhou4.70.9820.03410.979
Huaibei4.50.9800.03660.978
Changde5.40.9800.02580.977
Chaozhou5.20.9900.02750.985
Weifang5.20.9890.02700.983
𝑅 2 Mean value = 0.976Mean value = 0.973
Standard deviation = 0.009Standard deviation = 0.010