Table 1: Seaports and their attractiveness to shippers.

No.Name of seaportAttractiveness to shippers

1Tianjin4.5
2Dalian4.4
3Shanghai10.0
4Ningbo4.8
5Fuzhou4.0
6Xiamen4.3
7Qingdao4.4
8Guangzhou4.6
9Shenzhen4.3
10Shantou3.0
11Haikou2.0
12Zhanjiang3.0
13Nanning1.0