Table 3: Efficiency values of creative human capital in East, Middle, West parts during 2003–2010.

20032004200520062007200820092010Mean

EastFirst stageTE0.8400.8620.8200.8200.7850.7820.8010.7880.812
PTE1.0001.0000.9970.9970.9580.9540.9500.9390.974
SE0.8400.8620.8220.8220.8200.8190.8430.8400.834
Third stageTE0.9991.0000.9920.9530.9590.9500.9210.9130.961
PTE1.0001.0000.9970.9580.9630.9530.9500.9380.970
SE0.9991.0000.9950.9950.9970.9960.9700.9730.991

MiddleFirst stageTE0.8680.8880.8640.8640.8570.8630.8650.8630.867
PTE1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000
SE0.8680.8880.8640.8640.8570.8630.8650.8630.867
Third stageTE1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000
PTE1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000
SE1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

WestFirst stageTE0.8330.8470.8160.8160.7990.7730.7950.8060.811
PTE0.9810.9600.9440.9440.9430.9280.9170.9240.943
SE0.8490.8830.8640.8640.8470.8330.8670.8720.860
Third stageTE0.9430.9320.9310.9010.9090.9160.9160.9150.920
PTE0.9470.9450.9490.9390.9360.9400.9170.9250.937
SE0.9970.9870.9820.9590.9720.9740.9980.9900.982

Note: Eastern regions include Liaoning, Hebei, Beijing, Tianjin, Shandong, Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, Fujian, Guangdong, Guangxi and Hainan; Middlel regions include Heilongjiang, Jilin, Inner Mongolia, Shanxi, Henan, Hubei, Jiangxi, Anhui and Hunan; western regions include Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang, Sichuan, Chongqing, Yunnan, Guizhou and Tibet.