Table 1: Sequences of primers used in RT-PCR analysis.

GeneForward primer (5′-3′)Reverse primer (5′-3′)GenBank accession numberProduct length (bp)

SREBP-1cAGCTCAAAGACCTGGTGGTGTCATGCCCTCCATAGACACANM_011480216
PPAR- CCCTGGCAAAGCATTTGTATGAAACTGGCACCCTTGAAAANM_011146225
FASCGCACCGGCTACCAAGCCAAGCTTCCCGGGTTGCCCTGTCNM_007988266
aP2TGGAAGCTTGTCTCCAGTGAGCTCTTCACCTTCCTGTCGTNM_024406225
GAPDHAAGCTGTGGCGTGATGGCCGTGGGCCCTCAGATGCCTGCTNM_008084228