Table 2: Phytochemicals of Garcinia.

PhytochemicalsG. cambogia G. indica G. atroviridis

Organic acids
 (−)-HCA Fruit rind [45, 46]Fruit rind [45]Fruit rind [45]
 Citric acidFruit rind [46]Leave and fruit rind [47]Herbal products [48]
 Tartaric acid[46]nd[47]ndHerbal products [48]
 Malic acidFruit rind [46][47]ndHerbal products [48]
 Succinic acid[47]nd
Prenylated benzoquinone
 AtrovirinoneRoot [27]
Prenylated depsidone
 AtrovirisidoneRoot [27]
 Atrovirisidone BRoot [49]
Prenylated hydroquinone
 4-MethylhydroatrovirinoneRoot [50]
 1,4-cis-Docosenoic acidRoot [50]
 14-cis-Docosenoic acidRoot [50]
Flavonoid
 MorelloflavoneRoot [50]
 FukugisideRoot [50]
 NaringeninRoot [49]
 3,8′′-BinaringeninRoot [49]
Xanthone
 GarbogiolRoot [51]
 Rheediaxanthone ABark [51]
Dioxygenated xanthone
 1,7-DihydroxyxanthoneHeartwood [52]
Tetraoxygenated xanthone
 AtroviridinStem bark [53]
Tetracyclic xanthone
 Oxyguttiferone KFruit [54]
Polyisoprenylated benzophenone
 Garcinol/camboginol (enantiomer of xanthochymol)Fruit rinds [55, 56]
Latex [57]
Bark [51]
[55]nd  
Fruit rinds [58]
 Isogarcinol/cambogin (enantiomer of isoxanthohumol)Latex [57]
Bark [51]
Fruit rinds [58]
 IsoxanthohumolFruit rinds [55][55]nd
 Guttiferone IFruit [54]
 Guttiferone JFruit [54]
 Guttiferone KFruit [54]
 Guttiferone MFruit [54]
 Guttiferone NFruit [54]

nd: none detected; —: not reported.