Table 1: Clades of the genus Pereskia [9].

Clade AClade B

Pereskia aureiflora F.Ritter 
Pereskia bleo (Kunth) DC 
Pereskia guamacho F.A.C.Weber 
Pereskia lychnidiflora DC  
Pereskia marcanoi Areces 
Pereskia portulacifolia (L.) DC  
Pereskia quisqueyana Alain  
Pereskia zinniiflora DC
Pereskia aculeata Mill.
Pereskia bahiensis Gürke 
Pereskia diaz-romeroana Cárdenas 
Pereskia grandifolia Haw.  
Pereskia horrida DC  
Pereskia nemorosa Rojas Acosta 
Pereskia sacharosa Griseb.  
Pereskia stenantha F.Ritter  
Pereskia weberiana K.Schum.