585674.fig.001a
(a)
585674.fig.001b
(b)
585674.fig.001c
(c)
585674.fig.001d
(d)
585674.fig.001e
(e)
585674.fig.001f
(f)
Figure 1: Expression of growth factors: (a) PDGF-BB cancer nests, (b) PDGF-BB stroma, (c) EGF, (d) EGFR, (e) HGFα, (f) c-Met. Original magnification 200.