375831.fig.002a
(a)
375831.fig.002b
(b)
375831.fig.002c
(c)
375831.fig.002d
(d)
Figure 2: SEM images of (a) PVP-Mn(NO3)2-AgNO3 nanofibers, (b) Mn2O3-Ag nanofibers, (c) PVP-Mn(NO3)2 nanofibers, and (d) Mn2O3 nanofibers, respectively.