153256.fig.0013a
(a)
153256.fig.0013b
(b)
153256.fig.0013c
(c)
153256.fig.0013d
(d)
Figure 13: (a) A time series plot of 440 Angstrom AOT for 8 September 2006 at Mbour, Senegal. (b) A time series plot of 440 Angstrom AOT for 9 September 2006 at Mbour, Senegal. (c) A time series plot of 440 Angstrom AOT for 10 September 2006 at Mbour, Senegal. (d) A time series plot of 440 Angstrom AOT for 11 September 2006 at Mbour, Senegal.