145380.fig.002a
(a)
145380.fig.002b
(b)
145380.fig.002c
(c)
Figure 2: SEM micrographies of PLGA nanoparticles (a), quercetin-loaded PLGA nanoparticles (b), and catechin-loaded PLGA nanoparticles (c).