592147.fig.002a
(a)  Mg-Ni
592147.fig.002b
(b) Mg-Ni-H
592147.fig.002c
(c) Mg-Ni
Figure 2: X-ray diffraction patterns of Mg-Ni ultrafine-particles (a), Mg-Ni ultrafine particles after hydrogen absorption at 400°C, 4 MPa, (b), and Mg-Ni ultrafine particles after hydrogen desorption (c).