(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
Figure 5: (a) Synthetic scheme for the MgAl-LB and snapshot photographs of untreated bamboo and MgAl-LB. SEM images of (b) untreated bamboo, (c) MgAl-LB-6 h, (d) MgAl-LB-12 h, (e) MgAl-LB-24 h, (f) MgAl-LB-36 h, and (g) MgAl-LB-48 h. (h) Schematic diagram of LDH film formation.