Table 4: Assignment results for different products.

Stone plantsStone products
TotalNano calcium carbonatesGranite
slabs
Granite
sand
Man-made composite slabs

Kai Quan85.26.8272.401.704.30
Feng Huang88.66.4774.162.665.32
Li Du126.211.61104.492.028.08
Hong Yuan91.77.7079.052.292.66
Xiang Zong95.48.1180.422.104.77
Ji Cheng112.98.8199.582.372.15
Hui Huang135.411.37116.712.035.28
Hong Yun112.510.0193.602.706.19
De Sheng79.87.1865.441.205.99
Guo Jian72.36.6558.131.236.29