Minxiang Liu

School of Information Engineering, Nanchang University, China

0000-0002-2799-7942