Jingjing Jiang

Chongqing University of Technology, China