Sheng-hua Liu

Research and Development Center, Jing Brand Co., Ltd., China