Junya Shiota

Nagasaki University Hospital, Japan

0000-0002-1677-8736