Jingxi Jiang

Department of Acupuncture, Guang An Men Hospital, China 0000-0002-6073-7579