Xiaohua Huang

Guilin University of Technology, China