Ixora Kamisan Atan

Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia