Tai-Wen Wu

National Chung Hsing University, Taiwan