Zbigniew Pawłowski

Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Akademii Medycznej, Poland