Yu Jin Cha

Semyung University, Republic of Korea

0000-0003-2257-020X