Yu-Kai Hong

National Chung Cheng University, Taiwan