Jiangnan Yu

School of Information Engineering, Nanchang University, China