Quan Xu

School of Mechanical Engineering, Xihua University, China

0000-0003-1046-8558