Tsukasa Endo

Tohoku University, Japan

0000-0001-9881-9476