Nataliya V. Cherednichenko

Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education Ministry of Health of Ukraine, Ukraine

0000-0002-1739-4275