Francesco Giuppi

Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, Spain