Mingming Zhang

School of mechanical engineering, Jiangsu University, China

0000-0002-5894-7972