Guang-yuan Wang

Dalian University of Technology, China