Ying Xiong

School of Science, Tianjin Polytechnic University, Tianjin 300387, China

0000-0003-0873-9371