Despoina Kriketou

Radiology Department-Evangelismos Hospital, Greece