Yang-Kuei Lin

Feng Chia University, Taiwan 0000-0001-9256-1021