Yusuke Tamanaha

Saitama Citizens Medical Center, Japan