Chen Kuan-Yu

National Cheng Kung University, Taiwan