Kamil Dobrzyn

Department of Animal Physiology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn, Poland

0000-0003-0997-7355