Vaso Zisimopoulou

"Evaggelismos" Hospital, Greece 0000-0002-9264-2590