Mari Muraki

Division of Pathology, Iwata City Hospital, Japan