Xiaokang Wu

School of Management, Xi’an Jiaotong University, China

0000-0002-2847-8669