Yong Dong Zheng

Disease Control and Prevention Center of Qingan, Tianshui, China, China