Rita Sampaio

Department of Pathology, Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

0000-0002-8584-643X